کسب و کار

17
اصفهان
توضیحاتخدمات توریسم درمانی
18
ارومیه
توضیحاتارائه خدمات اقامتی، پذیرایی و تشریفات، گردشگری سلامت
20
تهران
توضیحاتبرگزاری دوره های تخصصی راهنمایان رودخانه
22
تهران
توضیحاتبرگزاری تورهای اختصاصی شامل: طبیعت گردی، ماجراجویانه، تاریخ و فرهنگ
21
تهران
توضیحاتخدمات ورزشی، تفریحی و فرهنگی
24
تهران
توضیحاتمجری مستقیم تورهای داخلی و خارجی در مسیرهای کیش، مشهد، ترکیه، تایلند، دبی و…